Bihurritzea edo biribiltzea

Bihurritzeak piezaren zabaleraren deformazio maximoa neurtzen edo adierazten du. Deformazioaren efektu konkaboa ikusten den aurpegian erregela bat jarrita neurtuko da (ikus 16. irudia). Emaitza milimetrotan adieraziko da 25 mm-ko zabalerako.

16. irudia: Bihurritzearen neurketa.