Aurpegiko gezia eta alboko gezia

Bi metroko luzeran neurtuko da beti, bi metroko erregela zurrun bat erabilita, piezaren kontra simetrikoki aplikatuta formazio handieneko puntuarekiko, begiz kalkulatuta. Emaitza milimetrotan adierazi bi metroko (ikus x dimentsioa 14. irudian, eta w dimentsioa 15. irudian).

14. irudia: Kurbaduraren neurketa aurpegian

15. irudia: Kurbaduraren neurketa alboan

6. argazkia: Kurbaduraren neurketaren adibidea alboan, 2 metro luzeko barra metaliko zurruna erabilita.