Gemak

Sailkapen-irizpidea hau izango da gemetarako.

  • Gemaren luzera neurtu eta zentimetrotan adierazi. Gema ertzen zona batean baino gehiagotan agertzen bada, luzera guztiak batu, luzetarako gainezarpena (Lg 13. irudian) dagoenetan izan ezik.
  • Detektatutako piezaren zabalera minimoa, hots, gemak tamaina handiagokoak diren zona neurtu, bai gema bakar bat, bai aurrez aurreko bi gemen batura (h1 13. irudian).
  • Detektatutako piezaren lodiera minimoa neurtu, zabalera minimoa bezalaxe ((b1 edo b2 13. irudian).

13. irudia: Gemen neurketa

Horiek sailkatzeko, hauek hartuko dira balio mugatzailetzat:

  • Gema guztien luzera edo luzera guztien batura gainjartzen ez badira, edo guztizko luzera elkartzearen kasuan, eta aurpegian edo alboan detektatutako zabalera maximoa (Lg 13. irudian).
  • g = maximoak.
    • Maximoa zabalean: 13. irudian, (h-h1)/h
    • Maximoa lodieran:13. irudian, handiena (b-b1)/h eta (b-b2)/h artean.

5. argazkia: Gema baten zabaleraren neurketaren adibidea aurpegian neurtuta.