Mekanizazio-kalteak

Begizko ikuskapen bat egingo da mekanizazioan sor daitezkeen kalteak detektatzeko, hala nola zerra-markak, uhindura eta zur-jaulkitzeak.