Kopadura

Bi metroko luzeran neurtuko da beti, bi metrora jarritako bi arrastel erabilita, bi arrastelen eta zura bermatzeko ertzen artean detektatutako tarte handiena neurtuta. Emaitza milimetrotan adieraziko da bi metroko luzerako (ikus 17. irudia), eta zifra hori a posteriori milimetrotara bihurtuko da piezaren zabaleraren 25 milimetroko.

17. irudia: Kopaduraren neurketa.