CE marka zurezko produktuetarako eta fabrikako produkzio-kontrola