Haziera-tasa

Eraztun-zabalera maximoaren arabera ebaluatuko da, eta zehaztuko da haziera-eraztunekiko perpendikularrean marratu daitekeen segmentu zuzen luzeenean, eta pieza zeharka zeharkatzen duen horretan.

Jatorri espainoleko zuren kasuan, bihotzetik hurbilen dagoen muturrean hasiko da neurketa, eta lehen bost haziera-eraztunen zabaleraren batez besteko balioa zehaztuko da. Bihotzik ez badago, bihotzetik hurbilen dagoen aldeko lehen bost haziera-eraztunak neurtuko dira (ikus 10. irudia).

10.1 irudia: haziera-eraztunen zabalera maximoaren neurketa jatorri espainoleko zuretan, bihotza duten testetan eta ez dutenetan. 

Jatorri frantseseko zuren kasuan, marratutako segmentuaren eraztun guztiak zenbatuko dira, eta bihotzaren inguruan 25 mm-ren barruko eraztunak (baldin badaude) baztertu egingo dira. Gero segmentuen luzera haziera-eraztunen guztizko kopuruaz zatitzen da, haziera-koefizientea lortzeko, haziera-eraztunen batez besteko zabalera milimetrotan adierazita (ikus 11. irudia).

10.2. irudia: Haziera-eraztunen zabalera maximoaren neurketa jatorri frantseseko zuretarako; A, B, C kasua:Bihotzik gabeko testak, D kasua:bihotza duten testak.

Oharra: Neurtzeko metodo azkarragoa izango litzateke lodiera handieneko haziera-eraztuna hartzea eta neurtzea. Hori sailkapen-taulak adierazten digunaren azpitik badago, pieza onar daiteke sailkatuko dugun klase bisualerako; bestela, eraztunak zenbatu eta haziera-eraztunen batez besteko zabalera zehaztuko da.