Egitura-erabilerako zura ezaugarritzeko prestakuntzako eskuliburu teknikoa


Baso-kudeaketa

Unitate honetan, mendiaren eta basoaren kontzeptuak azaltzen dira, baso-legeria zehazten da, eta baso-espazioak kudeatzeko egoera eta tresnak adierazten dira.


Zuraren identifikazioa eta fitxa teknikoak

Jarraian, bi helburu ematen dira aditzera: alde batetik, zura identifikatzea eta, bestetik, 61 zuren fitxa teknikoak azaltzea.


Zura prozesatzea

Unitate didaktiko honetan, Douglas izei-espeziearen kudeaketa azalduko da, landatzen denetik sailkatzen den arte, prozesu bakoitzean jarraitu beharreko laneko segurtasun-baldintzak barne direla.

Douglas izeiaren CE marka eta begizko sailkapena

Unitate honetan, zuraren CE marka ezartzeko finkatutako eskakizunak azalduko dira eta Douglas izeia begiz sailkatzeko metodologiari buruzko atal didaktikoak jasoko dira.

Egitura-zuraren sailkapena eta hura ezaugarritzeko prozesua

Unitate honetan, Douglas izeiaren zura ezaugarritzeko jarraitutako prozesu osoa zehazten da; zuhaitza zutik dagoenetik hasita, laborategiko saiakuntzetara iritsi arte. Era berean, espezie horretarako egindako begizko sailkapenaren eskuliburu didaktikoa barnean hartzen da.

Zurezko egituren diseinua

Unitate honetan, zurezko egiturak diseinatu eta kalkulatzeari buruzko atal didaktikoak jorratuko dira, Cad-Work programa erabilita.


Espezieen fitxak
 
Ezaugarritzean egindako prozesuen bideoak

Gako dikotomikoa