Aldaketa biologikoak

Aldaketa biologiko hauek dauden ala ez izango da soilik kontuan:mihura (Viscum album), urdintzea, usteltzea eta intsektu xilofagoen galeriak.