Fabrikako produkzio-kontrola

Fabrikako produkzio-kontrol zuzen bat lortzeko, enpresak ziurtatu behar du merkatuan jarritako produktuak ados direla aitortutako prestazio-ezaugarriekin (balorazioan edo hasierako eredu-saiakuntzan -HES- lortutako balioekin). Honetan datza: prozedura (orokor eta operatibo), ikuskapen eta ebaluazio batzuetan, eta emaitzak erabiltzean, kontrolatzeko lehengaiak, ekipamendua eta sartzen diren beste material edo osagaiak, produkzio-prozesua eta produktua.

Enpresak produkzioa planifikatu eta baldintza kontrolatuetan gauzatu behar du, eta horretarako:

  • Langile guztiek dute produktuaren ezaugarriak deskribatzen dituen informazioa.
  • Garrantzitsuak, zailak edo estandarizatuak izateagatik lan-jarraibide teknikoak behar dituzten lanak egiten dituzten langileek badituzte jarraibide horiek.
  • Gerenteak produktua prestatzeko ekipamendu egokiak jarriko ditu.
  • Behar diren ikuskapenak egiten dira, eta produktu adosezen eta hartutako edozein ekintza zuzentzaileren kudeaketa zuzen bat.
  • Leiho-produkzioan inplikatutako ekipamendu guztien mantentze-lanak egingo dira, eta baita prozesuan inplikatutako neurketa-ekipamendu guztien kalibratze eta/edo egiaztapena ere.

Enpresak fabrikako produkzioaren prozesu operatiboak ezarri behar ditu norainokoko produktu bakoitzerako. Hor deskribatuko dira produktu bakoitza lortzeko prozesuak, zer kontrol eta ikuskapen egiten diren eta produkzio-etapa guztien pertsona arduradunak. Era berean ezartzen du erantsi beharreko lehengaiak kontrolatzeko zer sistematika jarraitu eta produktuak bide egokien bidez identifikatzeko zer metodo erabili behar den produkzio-lerro osoan zehar.