Dokumentazioa, etiketatzea eta markatzea

Gainera, FPKko prozesuaren amaierako puntu gisa, enpresak zer informazio minimo behar den ziurtatu behar du, eta eskuliburu honen norainokoan sartutako edozein produkturen bidalketarekin doan dokumentazio komertzialean jaso beharko da.