Langileen prestakuntza

Fabrikako produkzio-kontroleko prozesuak berekin dakar apustu egitea produkzioaren eta haren produktuen etengabeko barne-kontrolerako ekimen baten alde, norainokoan ezarritako zurezko produktuei buruz indarrean dagoen araudia beti beterik.

Beraz, beharrezkoa da kontrol-sistema horren zati izango diren departamentu guztien prestakuntza egokia.

Enpresako zuzendaritzak konpromisoa hartu behar du produkzio-prozesuan inplikatutako langile guztien prestakuntza orokorra eta berariazkoa sustatzeko, plantilla guztia behar bezala informatua eta eguneratua egon dadin FPKri, hautatutako metodoaren aplikazioari eta CE markari dagokienez. Enplegatuek jasotako prestakuntza guztia erregistratuta geratu beharko da, antolakuntzaren prestakuntza-egoera jasota geratzeko.