Hasierako fabrikazio-prozesua

Produktu batzuen hasierako fabrikazio-prozesua komuna da, eta ezarritako akabera eta bukaerako fabrikazio-prozesuen aurretikoa. Kasu horietarako, prozedura bat finkatuko da hasierako fabrikazio-prozesurako, eta hor ezarriko da zer sistematika gauzatzen den hasierako fabrikazio-prozesuetan.