Zerratzeko bankua

Lanpostua: Zerratzeko bankua Mota: Xaflatzea

Lanpostuan antzemandako arriskuak

Zk. Antzemandako arriskua P O Estimazioa
020 PERTSONAK MAILA BERERA ERORTZEA 2 2 Txikia
040 MANIPULATZEN ARI GAREN OBJEKTUAK ERORTZEA 2 3 Handia
075 KOLPEAK HARTZEA MUGITZEN ARI DIREN EDO GELDIRIK DAUDEN OBJEKTUEKIN EDO OBJEKTUEN KONTRA 2 2 Txikia
085 OBJEKTUEKIN EDO OBJEKTUEK BEREN ARTEAN TALKA EGITEA 2 2 Txikia
110 OBJEKTUEK HARRAPATZEA EDO OBJEKTUEN ARTEAN HARRAPATUTA GERATZEA 2 2 Txikia
130 GAINESFORTZUAK 2 2 Txikia
590 EBAKIAK 2 3 Handia

 

P -> Probabilitatea 
1. TXIKIA
2. ERTAINA
3. HANDIA
C -> Ondorioak
1. TXIKIA
2. ERTAINA
3. HANDIA
Arriskua Balorazioa Deskribapena eta prenbentzio-neurriak
EBAKIAK  Larria

Deskribapena

Objektuek, makinek eta erremintek eragindako ebakiak eta/edo anputazioak eta sastadak hartzen ditu barnean.

Prebentzio-neurriak

 • Makina doitzeko, elikatzeko edo mantentzeko puntuek arrisku-eremuetatik urrun egon behar dute.
 • Ordena eta garbitasuna lanlekuan.
 • Makinaren eremu mugikor arriskutsu guztiek babesgarriekin babestuta egon behar dute.
KOLPEAK HARTZEA MUGITZEN ARI DIREN EDO GELDIRIK DAUDEN OBJEKTUEKIN EDO OBJEKTUEN KONTRA  Txikia

Deskribapena

Mugitzen ari diren eta geldirik dauden objektuen kontra talka egiteak eragindako arriskuak hartzen ditu barnean, hala nola:biltegiratutako gauzak, ibilgailuak, makinen zatiak, esekita dauden kargak...

Arriskuaren prebentziorako neurriak

 • Zerrak makinaren diskoekin kontaktua izaten duen tokia babestea, ebakirik eta harrapatzerik gerta ez dadin.
 • Makinaren zati aktiboak babestea (diskoak, etab.)
OBJEKTUEKIN EDO OBJEKTUEK BEREN ARTEAN TALKA EGITEA  Txikia

Deskribapena

Objektuen kontrako talkak edo objektuen arteko talkak, makineria-elementuek edo biltegiratutako gauzek eragindakoak.

Arriskuaren prebentziorako neurriak

 • Ordena eta garbitasuna lanpostuan.
PERTSONAK MAILA BERERA ERORTZEA Txikia Deskribapena

Pertsonak zulo, irekigune eta 2 m-tik beherako altueretatik erortzea eta irristatua edo estropezu eginda izaten diren erorketak hartzen ditu barnean.

Arriskuaren prebentziorako neurriak

 • Ordena eta garbitasuna
MANIPULATZEN ARI GAREN OBJEKTUAK ERORTZEA Handia Deskribapena

Materialak nahiz tresnak manipulatzearen ondorioz objektuak erortzea hartzen du barnean.

Arriskuaren prebentziorako neurriak

 • Ordena eta garbitasuna lanlekuan. 
 • Norbera babesteko ekipamendua (NBE) nahitaez erabil behar dela dioten seinaleak jartzea.
 • Segurtasun-botak erabiltzea.
OBJEKTUEK HARRAPATZEA EDO OBJEKTUEN ARTEAN HARRAPATUTA GERATZEA Txikia Deskribapena

Objetuek harrapatzea edo objektuen artean harrapatuta geratzea, makinen elementu mugikorrek nahiz biltegiratutako gauzek eragindako harrapatzeak barne.

Arriskuaren prebentziorako neurriak

 • Ordena eta garbitasuna lanpostuan.
 • Laneko arropa estua erabiltzea.
GAINESFORTZUAK Txikiak Deskribapena

Gainesfortzu fisiko dinamikoak eta estatikoak hartzen ditu barnean, baita mugimendu errepikakorrak ere, beren ezaugarriak direla-eta lanbide-gaixotasunak eragin litzaketenak.

Arriskuaren prebentziorako neurriak

 • Jasogailu mekanikoak erabiltzea.
 • Jarrera beharturik ez hartzea.
 • Makina hau lanleku egoki batean jarri beharko da, langileek jarrera beharturik hartu behar ez izateko. Toki horretan, halaber, ez da oztoporik izango makina maneiatzeko eta haren inguruan ibiltzeko.