Lanpostua: Kamioi-garabia

Lanpostua: Kamioi-garabia Mota: Bitarteko osagarriak

Lanpostuan antzemandako arriskuak

Zk. Antzemandako arriskua P O Estimazioa
010 PERTSONAK BESTE MAILA BATERA ERORTZEA 2 3 <Handia>
020 PERTSONAK MAILA BERERA ERORTZEA 2 3 <Handia>
030 OBJEKTUAK ERORTZEA BEHEA JOTZEAGATIK EDO LUR JOTZEAGATIK 2 3 <Handia>
040 MANIPULATZEN ARI GAREN OBJEKTUAK ERORTZEA 2 3 <Handia>
050 ASKATUTAKO OBJEKTUAK ERORTZEA 2 3 <Handia>
060 OBJEKTUEN GAINEAN ZAPALTZEA 2 3 <Handia>
070 GELDIRIK DAUDEN OBJEKTUEN KONTRA TALKA EGITEA 2 3 <Handia>
080 MUGITZEN ARI DIREN OBJEKTUEN KONTRA TALKA EGITEA 2 3 <Handia>
100 ZATIAK EDO PARTIKULAK JAURTITZEA 2 3 <Handia>
110 OBJEKTUEK HARRAPATZEA EDO OBJEKTUEN ARTEAN HARRAPATUTA GERATZEA 2 3 <Handia>
120 HARRAPATZEAK MAKINAK EDO IBILGAILUAK IRAULI DIRELAKO 2 3 <Handia>
140 MUTURREKO GIRO BALDINTZEN ERAGINPEAN EGOTEA 2 3 <Handia>
150 KONTAKTU TERMIKOAK 2 3 <Handia>
160 KONTAKTU ELEKTRIKOEN ERAGINPEAN EGOTEA 2 3 <Handia>
210 SUTEAK 2 3 <Handia>
230 IBILGAILUEK HARRAPATZEA EDO HAIEN KONTRA KOLPEAK HARTZEA 2 3 <Handia>
017 SUBSTANTZIA KALTEGARRI EDO TOXIKOEN ERAGINPEAN EGOTEA 2 3 <Handia>
180 SUBSTANTZIA KAUSTIKO EDO KORROSIBOEN ERAGINPEAN EGOTEA 2 3 <Handia>
330 ZARATA 2 3 <Handia>
21 BESTE BATZUK 2 3 <Handia>
130 GAINESFORTZUAK 2 3 <Handia>
P -> Probabilitatea 
1. TXIKIA
2. ERTAINA
3. HANDIA
C -> Ondorioak
1. TXIKIA
2. ERTAINA
3. HANDIA
Arriskua Balorazioa Deskribapena eta prenbentzio-neurriak
PERTSONAK BESTE MAILA BATERA ERORTZEA  

Deskribapena

Pertsonak 2 m-ra edo hortik gora dauden zulo, irekigune eta abarretik erortzea hartzen du barnean.

Prebentzio-neurriak

 • Kabinan sartzeko, helduleku eta eskailera-maila ez-labainkorra edukitzea.
 • Ibilbide-amaierako segurtasun-topeak edukitzea ebaketen ertzen aurrean, hala nola ezpondetan, lubetetan eta abarretan.
 • Makinatik zuzenean ez jauzi egitea, larrialdia ez bada.
 • Inoiz ez jaistea kaxatik edo kargatik salto eginez.
 • Zapaten zoletan lohia edo koipea baduzu, garbi ezazu makinara igo baino lehen.
 • Ez igo kamioien kaxara; eska iezaiozu norbaiti eskuko eskailerak emateko.
 • Segurtasun-oinetako ez-labainkorrak.
 • Kabinetarako sarbideetako lohia, koipea eta olioa garbitzea.
 • Inor ez garraiatzea kabinatik kanpo.
 • Debekatuta dago kamioiaren kaxan inor garraiatzea.
 • Hondeaketen ertzetik 2 metrora baino gutxiagora hurbiltzen bazara, blinda ezazu hondeaketa eta jar itzazu kamioiaren hurbilketa-amaierako tope sendoak.
 • Ibilgailuarekin ez ibiltzea edo ez aparkatzea hondeaketen ertzetik 2 metrora baino gutxiagora.
 • Debekatuta dago garabi-besoan barrena ibiltzea.
 • Debekatuta dago inor garabiko kakotik zintzilikatzea.
 • Debekatuta dago kaxaren alboetara igotzea karga-lanak egiten diren bitartean.
 • Ez zaitez makinara sar gurpiletan gora eginez.
OBJEKTUAK ERORTZEA BEHEA JOTZEAGATIK EDO LUR JOTZEAGATIK  

Deskribapena

 Objetuak erortzea hartzen du barnean, biltegiratutako gauzek behea jo dutelako edo egitura-elementuek lur jo dutelako.

Arriskuaren prebentziorako neurriak

 • Ibilgailuen kabinak objektuen erorketen kontra babestuta egongo dira (FOX).
 • Zubiak igarotzean ziurta ezazu behar adinako erresistentzia duela makinari karga eta guzti eusteko.
 • Kamioitik irteten zarenean, erabil ezazu babes-kaskoa.
MANIPULATZEN ARI GAREN OBJEKTUAK ERORTZEA  

Deskribapena

 Materialak nahiz erremintak manipulatzearen ondorioz objektuak erortzea hartzen du barnean.

Arriskuaren prebentziorako neurriak

 • Eduki ezazu karga bistan.
 • Kamioiko kabinatik irteten bazara, erabil ezazu beti segurtasun-kaskoa.
 • Jaso ezazu karga bakarra aldi bakoitzean.
 • Egiaztatu kako guztiek segurtasun-kisketa dutela eta karga-lanak egiten diren bitartean kisketak jarrita daudela.
 • Egiazta ezazu aldian behin eslingak, estropuak eta aparailuak ez daudela hondatuta.
 • Karga jaso baino lehen, egiazta itzazu fabrikatzailearen taulak kargaren pisuaren eta besoaren gehieneko luzapen-distantziaren arabera, eta ez itzazu inoiz gaindi.
 • Ez ezazu inoiz utz garabia karga bat esekita duela.
 • Ez pasatu garabiaren besoa, kargatuta dagoela edo kargarik gabe, langileen gainetik.
 • Karga gidatzeko lanak gida-soka seguruak erabiliz beteko dira.
 • Ikuspenik gabeko maniobrak seinalegile batek zuzenduta egingo dira.
 • Ez ezazu gaindi inoiz garabiaren kakoaren karga-ahalmena.
ASKATUTAKO OBJEKTUAK ERORTZEA  

Deskribapena

 Karga esekiak jasotzearen ondorioz aska litezkeen objektuak erortzea hartzen du barnean.

Arriskuaren prebentziorako neurriak

 • Kamioitik irteten zarenean, erabil ezazu babes-kaskoa.
 • Ez kargatzea baimendutako gehienekoa baino karga handiagorik.
OBJEKTUEN GAINEAN ZAPALTZEA  

Deskribapena

Biltegiratutako objektuen, erreminten edo pasabideetan dauden erreminten gainean zapaltzearen ondoriozkoak hartzen ditu barnean.

Arriskuaren prebentziorako neurriak

 • Segurtasun-oinetakoak erabiltzea.
GELDIRIK DAUDEN OBJEKTUEN KONTRA TALKA EGITEA  

Deskribapena

Geldirik dauden objektuen kontrako talkak hartzen ditu barnean, besteak beste biltegiratutako objektuen, ibilgailuen eta makinen kontrakoak.

Arriskuaren prebentziorako neurriak

 • Lan-eremua hesituta eta seinalizatuta egongo da.
 • Toki estuetan, eskatu seinalgile baten laguntza.
 • Gidatzen ari zarela pneumatiko bat lehertu eta noranzkoa galtzen baduzu, euts iezaziozu bolanteari kamioiak hartzen duen noranzkoan.
 • Martxan zoazlea balaztak huts egiten badizu, sar itzazu gurpilak lur bigunetan kontu handiz.