Antolamoldea

Enpresaren antolakuntzak eta haren barnean dituen erantzukizunak organigrama batean jaso daitezke, jarraian adieraziko den bezala: