ZA eranskinaren edukia

  • CE markarako ebaluatu beharreko ezaugarrien (horiek ez beste) taula.
  • Aurrerago azalduko den aplikatu beharreko adostasuna ebaluatzeko sistema (1, 1+, 2, 2+, 3, 4) jasotzen duen taula.
  • CE marka lortzeko zer egin behar den eta zenbait adibide praktiko.
  • "CE adostasun-deklarazioa" nola egin behar den.