Fabrikatzailearen lanak

Adostasun Ebaluazioaren sistemek ezarritako lan-esleipenetik zehaztu daitekeenez, CE markaren eraginpeko enpresen betebeharra da gutxienez hasierako eredu-saiakuntzak (HES) egitea eta fabrikako produkzio-kontrol bat (FPK) ezartzea.

HESen bidez produktuen prestazioak zehazten dira arau harmonizatuak ezartzen dituen funtsezko ezaugarrietarako; fabrikako produkzio-kontroleko sistemak, berriz, fabrikazioan zehar jarraitua denak, prestazio horien kontrola eta mantentze-lanak bermatzen ditu denboran zehar.

Geroago, CE markara egokitzeko prozesua lortutakoan, merkatuan jarritako eraginpeko produktu guztiek ondo etiketatuta eta markatuta egon behar dute, produktu guztien prestazioen deklarazioa barnean hartuta.

Irudi honetan, CE markara egokitzeko oinarrizko prozesua ikusten da, adostasun-ebaluazioaren 4. sistema bati dagokiona.