Ebaketa mikrotomoan

Mikrotomoaren bidez, 10 eta 30 mikra arteko lodierako zurezko laminak lor daitezke, eta argia mikroskopioan zehar igaro eta horien barne-egitura behatu daiteke ahalik eta geruza kopuru txikienarekin.

Mikrotomoa

Egin beharreko ebaketarako hortz eta sorbatz egokiak hautatzen dira.

Mikrotomoaren hortza D motako sorbatza

Kontuz zorrozten da, sorbatz perfektua lortu arte.

Hortza zorroztea Zorroztea

Hortza hortz-euskarrian muntatzen da, eraso-angelu egokiak aukeratuta laginaren kalitatearen eta gogortasunaren arabera.

Hortzaren posizioa Eraso-angelua

Zurezko pieza barailekin estu lotzen da, aukeratutako ebakidura hortzaren aurrean gera dadin.

Barailak Lagin-orga

Eusteko sistema gora-behera, ezker-eskuin, aurrera-atzera orientatzen da, hortzarekiko eta lortu beharreko planoekiko.

Orientazio-errotula Jasotze-sistema

Zurezko piezaren gainazala behin eta berriz berdintzen da hortzarekin, lehen txirbil osoak lortu arte.

Arbastua Ebakidura tangentziala berdintzea

Ebaketa-orgaren jasotze-mekanismoa 10 eta 30 mikra arteko lodiera batera doitzen da, zuraren motaren eta gogortasunaren arabera.

Torloju mikrometrikoa Hortz-neurriaren espeka

Ondoz ondoko ebaki ugari egiten dira eta lortutako laminak matxarda batzuekin edo pintzel batekin ateratzen dira, haustea eta biribilkatzea ekidinik.

Arbastua Ebakidura

Prozesua errepikatzen da gainerako ebakidura-planoetarako, ahal dela pieza banarekin, barailek zurezko kuboaren aurpegietan sortutako kalteak ekiditeko.

Arbastua Zeharkako ebakidura
Douglas izeia Douglas izeia