Zur-laginak lortzea

Ezaugarritu beharreko unibertsoaren adierazgarria, zeharkako ebakidura argi eta garbiarekin. Komenigarria da 1 eta 2 cm arteko lodiera izatea, zurgizena eta zurgiharra izatea eta bihotza edo enborraren zentroa non dagoen jakitea.

Laritza Douglas izeia