Etiketatzea

Itsasgarriz edo errotuladore ezabaezinez, kasuaren arabera adierazita espeziearen izen arrunta edo zientifikoa, data eta guztiz identifikatzeko aproposak diren datu guztiak.

Estalkia muntatzea Lehortzea