Zuntz zelulosikoak lortzea - Oretzeko metodoak

Papera fabrikatzeko prozesu osoak honako fase hauek biltzen ditu:

  • Zuntzezko lehengaia lortu eta prestatzea.
  • Ore zelulosikoa fabrikatzea.
  • Papera fabrikatzea.
  • Papera manipulatu eta transformatzea.

Zuntz zelulosikoak ateratzeko eta horiek paperaren edo biskosaren fabrikazio-beharretarako egokitzeko prozesuari oretze deitzen zaio; eta orea egiteko moduaren arabera, lehengai beretik abiatuta, oso bestelako propietateetako hainbat ore mota lor daitezke.

Hona oretzeko metodo nagusiak:

  • Mekanikoa: Zuntzak bereizteko, energia mekanikoa erabiltzen du soilik, enborki moduan prestatutako zuraren kontra harri urratzaile bat aplikatuz edo baraila birakarien bidez, ezpalen gainean. Hori urarekin egiten da. Urak erauzi diren partikulak sakabanatzen ditu, gutxi-asko banakatutako eta hautsitako zuntzen nahastea lortzeko. Ondoren, zuntz horiek araztu, argitu eta lehortu egiten dira. Ore mekanikoak ezaugarri egokiak ditu inprimatzeko. Gainera, errendimendu handia du, merkea da eta erresistentzia fisiko-mekaniko txikiak ditu.
  • Kimikoa: Zuntzak bereizteko, zura erreaktibo kimikoen bidez egosten da. Erreaktibo horiek gai dira zuntzak elkartzen dituen lignina modu selektiboan disolbatzeko, baina pareta zelulosikoetan kalte txikia eraginda. Oso ore erresistentea, zuritua edo gordina, errendimendu txikiagokoa eta garestiagoa lortzen da.
  • Erdikimikoa: Zuntzak banakatzeko, prozesu kimikoen eta mekanikoen nahasketak erabiltzen dira. Horien intentsitatearen arabera, mekanikoen eta kimikoen arteko ezaugarri hibridoetako oreak lortzen dira.

Behaketa mikroskopikoaren bitartez, eta koloratzaile espezifikoen laguntzaz, orearen jatorria zein den antzeman daiteke, oretze motari eta erabilitako lehengaiari dagokionez.