Barne-ikuskaritzak

Gomendatzen da fabrikako produkzio-kontroleko prozedura guztiak gutxienez urtean behin ikuskatzea barne-ikuskaritza batean, baina ez da nahitaezkoa.

FPKko sistemaren barne-ikuskaritzak egiten dira zehazteko ea FPKko sistema:

  • Ados den planifikatutako xedapenekin, arau harmonizatuekin eta antolakuntzak ezarritako FPKko sistemaren eskakizunekin.
  • Inplementatu den eta modu eraginkorrean eusten dion.

Barne-ikuskaritzak langile kalifikatuek egingo dituzte, hala nola ikuskariek, eta hauxe egin beharko dute:

  • FPKko sistemaren berri izan.
  • Ikuskaritza-teknikei buruzko informazioa jaso.

Barne-ikuskaritza guztiak barne-ikuskaritzen prozeduran xedatutakoaren arabera gauzatuko dira.

Ikuskatutako arlo bakoitzaren arduradunak ekintza zuzentzaileak proposatuko ditu detektatutako desadostasun guztietarako, ikuskapenak egitean. Ikuskapenaren fase guztiak dokumentatu egin beharko dira.