Konifero eta hostozabalen zur batzuen itxura makroskopikoa

Pinus nigra Pinus radiata
Betula pendula Quercus robur