Frantziako koniferoen eta hostozabalen zura (NF B 52001-1)

Lau kalitate bisual ezarri dira konifero-zur frantsesarentzat eta Frantzian jatorria duen makal-zurarentzat, NF B 52001-1 arauak definitutakoaren arabera. Hona hemen kalitate horiek: ST-I, ST-II, ST-III, eta ST-IV. Arau horrek, gainera, hiru klase bisual ezartzen ditu haritz frantsesarentzat, 1, 2 eta 3 izenekoak. Klase bisual eta espezie bakoitzerako ezaugarri onargarriak honako taulak honetan zehaztu dira.

6. taula: Frantziako pizea izeiaren begizko sailkapenerako irizpideak.

Kalitate-irizpideak ST-I ST-II ST-III
Sekzioa ≤ 200 cm2 ≤ 200 cm2 > 200 cm2 ≤ 200 cm2 > 200 cm2
Aurpegi-adabegien diametroa (1)

d ≤ 1/6 "h"

d ≤ 30 mm

d ≤ 1/2 "h"

d ≤ 50 mm

d ≤ 3/4 "h"

d ≤ 100 mm

Bizkarreko adabegien diametroa (2)

d ≤ 2/3 "b"

d ≤ 40 mm

d ≤2/3 "b"

d ≤ 40 mm

d ≤ 2/3 "b"

d ≤ 80 mm

d ≤ 2/3 "b"

d ≤ 40 mm

d ≤ 2/3 "b"

d ≤ 80 mm

Haziera-eraztunen gehieneko zabalera ≤ 6 mm ≤ 8 mm ≤ 10 mm
Pitzatuak (3,4) Alderik aldekoak f ≤ 2 aldiz piezaren zabalera f ≤ 600 mm
Alderik aldekoak ez direnak ≤ 1/2 "L" Mugarik gabe
Eraistearen eta haizearen ondoriozko pitzatuak, eta tipulak Ez da onartzen
Erretxina-poltsa Ez da onartzen 80 mm baino gutxiagoko luzera badu onartzen dira
Azalarteak Ez da onartzen
Zuntzaren desbideratzea Lokala 1:10 (% 10) 1:4 (% 25)
Orokorra 1:14 (% 7) 1:6 (% 17)
Gemak Luzera   Ez da onartzen 1/3 "L"  eta < 1 m
Zabalera G ≤ 1/3 "b"
Aldaketa biologikoak Urdinxka Onartzen dira
Mihurak eragindako zuloak Ez da onartzen    
Ziztada beltzak Onartzen dira baldin eta aurpegi bakarrean agertzen badira
Usteltzeak Ez da onartzen
Gehieneko deformazioak Aurpegiko kurbadura 10 mm (2 m-ko luzerarako)   ≤ 20 mm (2 m-ko luzerarako)
Bizkarraren kurbadura ≤ 8 mm (2 m-ko luzerarako)   ≤12 mm (2 m-ko luzerarako)
Kopadura 1 mm (25 mm "h"-ko)   2 mm (25 mm "h"-ko)
Bihurritzea Murrizketarik ez
Manipulazio-kalteak  Ez da halakorik onartzen, piezaren sekzioaren % 5 baino gehiago hondatzen badute
Erreakzio-zura Onartzen da baldin eta ez badu hartzen piezaren zabaleraren edo lodieraren hiru laurdenak eta 1 metro luze baino gehiago ez bada. Ez da onartzen alderik aldeko erreakzio-zurik. Alabaina, banda estuak (zabaleraren hamarren batekoak edo txikiagoak) luzera osoan onartzen dira, baita alderdik aldekoak badira ere.

1) h: Piezaren zabalera

2) b: Piezaren lodiera

3) Pitzatuen luzera hezetasunaren araberakoa izaten da. Hortaz, taulan ezarritako mugak sailkapena egiten den unean soilik aplika daitezke.

4) Heze daudela sailkatutako eta sekzio handia duten piezetarako, pitzatuei buruzko irizpidea nekez aurreikus daiteke      

7. taula: Frantziako Douglas izeiaren begizko sailkapenerako irizpideak.

Kalitate-irizpideak ST-I  ST-II ST-III
Sekzioa ≤ 180 cm2 > 180 cm2 ≤ 180 cm2 > 180 cm2 ≤ 180 cm2180 cm2 > 180 cm2
Aurpegi-adabegien diametroa (1)

d ≤ 1/6 "h"

d ≤ 30 mm

 

d ≤ 1/6 "h"

d ≤ 40 mm

d ≤ 1/2 "h"

d ≤ 50 mm

d ≤ 1/2 "h"

d ≤ 70 mm

d ≤ 3/4 "h"

d ≤ 100 mm

d ≤ 3/4 "h"

d ≤ 130 mm

Bizkarreko adabegien diametroa (2)

d ≤ 2/3 "b"

d ≤ 40 mm

d ≤ 2/3 "b"

d ≤ 80 mm

d ≤ 2/3 "b"

d ≤ 40 mm

d ≤ 2/3 "b"

d ≤ 80 mm

d ≤ 2/3 "b"

d ≤ 40 mm

d ≤ 2/3 "b"

d ≤ 80 mm

Haziera-eraztunen gehieneko zabalera ≤ 6 ≤ 8 ≤ 6 ≤ 10 ≤ 8 ≤ 12
Pitzatuak (3) Alderik aldekoak f ≤ 2 aldiz piezaren zabalera f ≤ 600 mm
Alderik aldekoak ez direnak ≤ 1/2 "L" Mugarik gabe
Eraistearen eta haizearen ondoriozko pitzatuak. Eta tipulak Ez da onartzen
Erretxina-poltsak Ez da onartzen 80 mm baino gutxiagoko luzera badu onartzen dira
Azalarteak   Ez da onartzen
Zuntzaren desbideratzea Lokala 1:10 (% 10) 1:4 (% 25)
Orokorra 1:14 (% 7) 1:6 (% 17)
Gemak Luzera Ez da onartzen ≤ 1/3 "L"  eta < 1 m
Zabalera G ≤ 1/3 "b"
Aldaketa biologikoak Urdinxka - mihura Onartzen dira
Ziztada beltzak Onartzen dira baldin eta aurpegi bakarrean agertzen badira
Usteltzea Ez da onartzen
Gehieneko deformazioak Aurpegiko kurbadura ≤ 10 mm (2 m-ko luzerarako) 20 mm (2 m-ko luzerarako)
Bizkarraren kurbadura ≤ 8 mm (2 m-ko luzerarako) ≤12 mm (2 m-ko luzerarako)
Kopadura 1 mm (25 mm "h"-ko) 2 mm (25 mm "h"-ko)
Bihurritzea Murrizketarik ez
Manipulazio-kalteak Ez da halakorik onartzen, piezaren sekzioaren % 5 baino gehiago hondatzen badute
Erreakzio-zura Onartzen da baldin eta ez badu hartzen piezaren zabaleraren edo lodieraren hiru laurdenak eta 1 metro luze baino gehiago ez bada. Ez da onartzen alderik aldeko erreakzio-zurik. Alabaina, banda estuak (zabaleraren hamarren batekoak edo txikiagoak) luzera osoan onartzen dira, baita alderdik aldekoak badira ere.

1) h: Piezaren zabalera

2) b: Piezaren lodiera

3) Pitzatuen luzera hezetasunaren araberakoa izaten da. Hortaz, taulan ezarritako mugak sailkapena egiten den unean soilik aplika daitezke.

4) 50 x 150 baino sekzio txikiagoetarako, muina daukaten piezak baztertu egiten dira eta ezin izaten dira ST-II gisa sailkatu

5)"Heze" gisa sailkatutako piezetarako eta sekzio handietarako, pitzatuei buruzko irizpidea nekez aurreikus daiteke

8. taula: Frantziako pinuen begizko sailkapenerako irizpideak (sekzioak  ≤ 160 cmklase).

Kalitate-irizpideak ST-I (5) ST-II (6) ST-III ST-IV
Aurpegi-adabegien diametroa (1)

d ≤ 1/10 "h"

d ≤ 15 mm

d ≤ 1/3 "h"

d ≤ 50 mm

d ≤ 2/3 "h"

d ≤ 80 mm

d ≤ 4/5 "h"

d ≤ 150 mm

Bizkarreko adabegien diametroa (2)

d ≤ 1/3 "b"

d ≤ 15 mm

d ≤ 1/2 "b"

d ≤ 30 mm

d ≤ 1/2 "b"

d ≤ 30 mm

d ≤ 4/5 "b"

d ≤ 50 mm

Haziera-eraztunen gehieneko zabalera ≤ 6 mm ≤ 8 mm
Itsas pinua ≤ 5
≤ 10 mm ≤ 10 mm
Pitzatuak (3,4) Alderik aldekoak f ≤ 2 aldiz piezaren zabalera f ≤ 600 mm
Alderik aldekoak ez direnak ≤ 1/2 "L" Mugarik gabe
Eraistearen eta haizearen ondoriozko pitzatuak. Eta tipulak Ez da onartzen
Erretxina-poltsak Ez da onartzen 80 mm baino gutxiagoko luzera badu onartzen dira
Azalarteak   Ez da onartzen
Zuntzaren desbideratzea Lokala 1:10 (% 10) 1:4 (% 25)
Orokorra 1:14 (% 7) 1:6 (% 17)
Gemak Luzera Ez da onartzen ≤ 1/3 "L"  eta < 1 m
Zabalera G ≤ 1/3 "b"
Aldaketa biologikoak Urdinxka Onartzen da
Mihura Ez da onartzen Onartzen da
Ziztada beltzak Onartzen dira baldin eta aurpegi bakarrean agertzen badira
Usteltzea Ez da onartzen
Gehieneko deformazioak Aurpegiko kurbadura ≤ 10 mm (2 m-ko luzerarako) ≤ 20 mm (2 m-ko luzerarako)
Bizkarraren kurbadura ≤ 8 mm (2 m-ko luzerarako) 12 mm (2 m-ko luzerarako)
Kopadura 1 mm (25 mm "h"-ko) 2 mm (25 mm "h"-ko)
Bihurritzea Murrizketarik ez
Manipulazio-kalteak Ez da halakorik onartzen, piezaren sekzioaren % 5 baino gehiago hondatzen badute
Erreakzio-zura Onartzen da baldin eta ez badu hartzen piezaren zabaleraren edo lodieraren hiru laurdenak eta 1 metro luze baino gehiago ez bada. Ez da onartzen alderik aldeko erreakzio-zurik. Alabaina, banda estuak (zabaleraren hamarren batekoak edo txikiagoak) luzera osoan onartzen dira, baita alderdik aldekoak badira ere.

1) h: Piezaren zabalera

2) b: Piezaren lodiera

3) Pitzatuen luzera hezetasunaren araberakoa izaten da. Hortaz, taulan ezarritako mugak sailkapena egiten den unean soilik aplika daitezke.

4) "Hezea" klaseko piezetarako, pitzatuei buruzko irizpidea nekez aurreikus daiteke

5) Itsas pinurako, ST-I piezak ST-II gisa birsailkatu dira

6) Itsas pinurako, lortze-altuera 12 m baino txikiagoa, lurzorutik zenbatuta

9. taula: Frantziako pinuen begizko sailkapenerako irizpideak (sekzioak > 160cm).

Kalitate-irizpideak ST-II (5) ST-III ST-IV
Aurpegi-adabegien diametroa (1)

d ≤ 1/3 "h"

d ≤ 70 mm

d ≤ 2/3 "h"

d ≤ 100 mm

d ≤ 4/5 "h"

d ≤ 150 mm

Bizkarreko adabegien diametroa (2)

d ≤ 1/2 "b"

d ≤ 50 mm

d ≤ 3/5 "b"

d ≤ 60 mm

d ≤ 3/5 "b"

d ≤ 60 mm

Haziera-eraztunen gehieneko zabalera ≤ 8 mm ≤ 10 mm ≤ 10 mm
Pitzatuak (3,4) Alderik aldekoak f ≤ 2 aldiz piezaren zabalera f ≤ 600 mm
Alderik aldekoak ez direnak ≤ 1/2 "L" Mugarik gabe
Eraistearen eta haizearen ondoriozko pitzatuak. Eta tipulak Ez da onartzen
Erretxina-poltsak 80 mm baino gutxiagoko luzera badu onartzen dira
Azalarteak   Ez da onartzen
Zuntzaren desbideratzea Lokala 1:4 (% 25)
Orokorra 1:6 (% 17)
Gemak Luzera 1/3 "L"  eta < 1 m
Zabalera G ≤ 1/3 "b"
Aldaketa biologikoak Urdinxka Onartzen da
Mihura Ez da onartzen Onartzen da
Ziztada beltzak Onartzen dira baldin eta aurpegi bakarrean agertzen badira
Usteltzea Ez da onartzen
Gehieneko deformazioak Aurpegiko kurbadura 1mm (25 m "h"-rako) 20 mm (2 m-ko luzerarako)
Bizkarraren kurbadura   12 mm (2 m-ko luzerarako)
Kopadura   2 mm (25 mm "h"-ko)
Bihurritzea Murrizketarik ez
Manipulazio-kalteak Ez da halakorik onartzen, piezaren sekzioaren % 5 baino gehiago hondatzen badute
Erreakzio-zura Onartzen da baldin eta ez badu hartzen piezaren zabaleraren edo lodieraren hiru laurdenak eta 1 metro luze baino gehiago ez bada. Ez da onartzen alderik aldeko erreakzio-zurik. Alabaina, banda estuak (zabaleraren hamarren batekoak edo txikiagoak) luzera osoan onartzen dira, baita alderdik aldekoak badira ere.

1) h: Piezaren zabalera

2) b: Piezaren lodiera

3) Pitzatuen luzera hezetasunaren araberakoa izaten da. Hortaz, taulan ezarritako mugak sailkapena egiten den unean soilik aplika daitezke.

4) "Hezea" klaseko piezetarako, pitzatuei buruzko irizpidea nekez aurreikus daiteke

5) Itsas pinurako, lortze-altuera 12 m baino txikiagoa, lurzorutik zenbatuta

10. taula: Frantziako laritzaren begizko sailkapenerako irizpideak (sekzioak 200 cm2  baino txikiagoak).

Kalitate-irizpideak ST-I ST-II ST-III
Aurpegi-adabegien diametroa (1)

d ≤ 1/4 "h"

d ≤ 35 mm

d ≤ 1/2 "h"

d ≤ 75 mm

d ≤ 3/4 "h"

d ≤ 100 mm

Bizkarreko adabegien diametroa (2)

d ≤ 2/3 "b"

d ≤ 40 mm

Haziera-eraztunen gehieneko zabalera ≤ 6 ≤ 8 ≤ 10
Pitzatuak (3,4) Alderik aldekoak f ≤ 2 aldiz piezaren zabalera f ≤ 600 mm
Alderik aldekoak ez direnak ≤ 1/2 "L" Mugarik gabe
Eraistearen eta haizearen ondoriozko pitzatuak. Eta tipulak Ez da onartzen
Erretxina-poltsak Ez da onartzen 80 mm baino gutxiagoko luzera badu onartzen dira
Azalarteak   Ez da onartzen
Zuntzaren desbideratzea Lokala 1:10 (% 10) 1:4 (% 25)
Orokorra 1:14 (% 7) 1:6 (% 17)
Gemak Luzera Ez da onartzen ≤ 1/3 "L"  eta < 1 m
Zabalera G ≤ 1/3 "b"
Aldaketa biologikoak Urdinxka - mihura Onartzen dira
Ziztada beltzak Onartzen dira baldin eta aurpegi bakarrean agertzen badira
Usteltzea Ez da onartzen
Gehieneko deformazioak Aurpegiko kurbadura ≤ 10 mm (2 m-ko luzerarako) ≤ 20 mm (2 m-ko luzerarako)
Bizkarraren kurbadura ≤ 8 mm (2 m-ko luzerarako) ≤12 mm (2 m-ko luzerarako)
Kopadura ≤ 1 mm (25 mm "h"-ko) 2 mm (25 mm "h"-ko)
Bihurritzea Murrizketarik ez
Manipulazio-kalteak Ez da halakorik onartzen, piezaren sekzioaren % 5 baino gehiago hondatzen badute
Erreakzio-zura Onartzen da baldin eta ez badu hartzen piezaren zabaleraren edo lodieraren hiru laurdenak eta 1 metro luze baino gehiago ez bada. Ez da onartzen alderik aldeko erreakzio-zurik. Alabaina, banda estuak (zabaleraren hamarren batekoak edo txikiagoak) luzera osoan onartzen dira, baita alderdik aldekoak badira ere.

1) h: Piezaren zabalera

2) b: Piezaren lodiera

3) Pitzatuen luzera hezetasunaren araberakoa izaten da. Hortaz, taulan ezarritako mugak sailkapena egiten den unean soilik aplika daitezke.

4) "Hezea" klaseko piezetarako, pitzatuei buruzko irizpidea nekez aurreikus daiteke 

11. taula:  ≤  10 cm-ko lodiera duen haritza sailkatzeko irizpideak.

Klasea 1 2 3
Adabegien diametroa Osasuntsuak eta aurpegiari itsatsiak (1)

d ≤ 1/5 "h"

d ≤ 1/3 "h"

d ≤ 1/2 "h"

Osasuntsuak eta bizkarrari itsatsiak (2)

d ≤ 1/3 "b"
d ≤ 30 mm

d ≤ 1/2 "b"
d ≤ 30 mm

d ≤ 4/5 "b"
d ≤ 45 mm

Beste adabegi batzuk

Baztertuak

d ≤ 1/3 "h" eta "b"
d ≤ 30 mm

d ≤ 1/3 "h" eta "b"
d ≤ 45 mm

Haziera-eraztunen gehieneko zabalera ≤ 10 mm
Zurgizena (EN 350 arauan zehaztutako erabilera motak bazter utzi gabe) Zurgizen osasuntsua onartuta dago ertzetan, betiere piezaren aurpegi eta bizkarren zabaleraren erdia baino txikiagoak badira.
Pitzatuak (3,4) Horma egitearen ondoriozko zartadurak Ez da onartzen
Pitzadurak Onartzen dira
Tipula sekzioan Ez da onartzen Eraztunaren zirkunferentziaren 1/2
Aurpegiko edo bizkarreko pitzatuak, alderik aldekoak ez direnak Ez da onartzen < piezaren luzeraren 1/2
Alderik aldeko pitzatuak Buruan onartzen da betiere horren luzera piezaren zabalera baino txikiagoa bada
Gemak Aurpegiaren eta bizkarraren % 10
L-aren (luzeraren) % 25
Aurpegiaren % 10 baino txikiagoak
L-aren % 35 baino txikiagoak
Zuntzaren desbideratzea  Lokalak 1:3 (% 33)
Orokorrak 1:5 (% 20)
Kolorazioak eta aldaketak Bihotz marroia Onartzen da
Usteltzea Ez da onartzen
Behi-isatsa (5) Onartzen da
Intsektuen erasoa Ziztada beltzak enborkietan Ez da onartzen Modu puntualean onartzen dira
  Ziztada zuriak zurgizenean eta beste hainbat intsektu-eraso Ez dira onartzen
Gehieneko deformazioak Aurpegiko kurbadura ≤ 10 mm (2 m-ko luzerarako) ≤ 20 mm (2 m-ko luzerarako)
Bizkarraren kurbadura ≤ 8 mm (2 m-ko luzerarako) ≤12 mm (2 m-ko luzerarako)
Kopadura ≤ 1 mm (25 mm "h"-ko) 2 mm  (25 mm "h"-ko)
Bihurritzea Murrizketarik ez
Manipulazio-kalteak Ez da halakorik onartzen, piezaren sekzioaren % 5 baino gehiago hondatzen badute

1) h: Piezaren zabalera

2) b: Piezaren lodiera

3) Pitzatuen luzera hezetasunaren araberakoa izaten da. Hortaz, taulan ezarritako mugak sailkapena egiten den unean soilik aplika daitezke.

4)"Heze" gisa sailkatutako piezetarako eta sekzio handietarako, pitzatuei buruzko irizpidea nekez aurreikus daiteke

5) Behi-isatsa: Haritz-zurean sortzen den kolorazio mota, sugar marroien itxura duena.

12. taula: > 10 cm-ko lodiera duen haritza sailkatzeko irizpideak.

Klasea 1 2 3
Adabegien diametroa Osasuntsuak eta aurpegiari itsatsiak (1)

d ≤ 1/3 "h"

d ≤ 1/2 "h"

d ≤ 3/4 "h"

Osasuntsuak eta bizkarrari itsatsiak (2)

d ≤ 1/2 "b"

d ≤ 1/2 "b"

d ≤ 3/4 "b"

Beste adabegi batzuk

Baztertuak

d ≤ 1/3 "h" eta "b"
d ≤ 50 mm

d ≤ 1/3 "h" eta "b"
d ≤ 60 mm

Haziera-eraztunen gehieneko zabalera ≤ 10 mm
Zurgizena (EN 350 arauan zehaztutako erabilera motak bazter utzi gabe) Zurgizen osasuntsua onartuta dago ertzetan, betiere piezaren aurpegi eta bizkarren zabaleraren erdia baino txikiagoak badira.
Pitzatuak (3,4) Horma egitearen ondoriozko zartadurak Ez da onartzen Ez-iksugarria aurpegi batean edo bizkar batean
Pitzadurak Onartzen dira
Tipula sekzioan Ez da onartzen Eraztunaren zirkunferentziaren 1/2
Aurpegiko edo bizkarreko pitzatuak, alderik aldekoak ez direnak < piezaren luzeraren 1/2 Onartzen dira Onartzen dira
Alderik aldeko pitzatuak Buruan onartzen da betiere horren luzera piezaren zabalera baino txikiagoa bada
Gemak Aurpegiaren eta bizkarraren % 10
L-aren (luzeraren) % 5
Aurpegiaren % 10 baino txikiagoak
L-aren % 35 baino txikiagoak
Zuntzaren desbideratzea  Lokalak 1:5 (% 20) 1:4 (% 25) 1:3 (% 33)
Orokorrak 1:10 (% 10) 1:10 (% 10) 1:10 (% 10)
Kolorazioak eta aldaketak Bihotz marroia Onartzen da
Usteltzea Ez da onartzen
Behi-isatsa (5) Onartzen da
Intsektuen erasoa Ziztada beltzak enborkietan Ez da onartzen Modu puntualean onartzen dira
  Ziztada zuriak zurgizenean eta beste hainbat intsektu-eraso Ez dira onartzen
Gehieneko deformazioak Aurpegiko kurbadura ≤ 10 mm (2 m-ko luzerarako) ≤ 20 mm (2 m-ko luzerarako)
Bizkarraren kurbadura ≤ 8 mm (2 m-ko luzerarako) ≤12 mm (2 m-ko luzerarako)
Kopadura ≤ 1 mm ("h"-ko 25 mm-rako 2 mm  (25 mm "h"-ko)
Bihurritzea Murrizketarik ez
Manipulazio-kalteak Ez da halakorik onartzen, piezaren sekzioaren % 5 baino gehiago hondatzen badute

1) h: Piezaren zabalera

2) b: Piezaren lodiera

3) Pitzatuen luzera hezetasunaren araberakoa izaten da. Hortaz, taulan ezarritako mugak sailkapena egiten den unean soilik aplika daitezke.

4)"Heze" gisa sailkatutako piezetarako eta sekzio handietarako, pitzatuei buruzko irizpidea nekez aurreikus daiteke

5) Behi-isatsa: Haritz-zurean sortzen den kolorazio mota, sugar marroien itxura duena.

 

Aurreko tauletan zehaztutako sailkapen-irizpideak sailkatzeko unean aplikatzen dira. Testuinguru horretan, pitzatuei eta deformazio geometrikoei buruzko irizpideak ez zaizkie aplikatzen heze daudela sailkatutako piezei.

Frantziako koniferoei eta makalei erresistentzia-klaseak esleitzea


ST-I, ST-II, ST-III eta ST-IV izeneko lau klase bisualetan oinarrituta, honako klase erresistente hauei esleitu zaizkie konifero- eta makal-zurak:

13. taula: Klase erresistenteak espeziearen arabera eta klase bisualak Frantziako koniferoen eta makalen zuretarako.

ESPEZIEAK KLASE BISUALAK
ST-I ST-II ST-III ST-IV
Izei zuria-pizea
(Abies alba - Picea abies)

C30

C24 C18 -
Douglas izeia
(Pseudotsuga menziesii)
C30 C24 C18 -
Pinuak
(Pinus silvestris, Pinus nigra eta Pinus pinaster)
C30 C24 C18 C14
Laritza
(Larix decidua Miller)
C27 C24 C18 -
Makala
(Clones Robusta, I 214, I 4551, Dorskamp)
- C24 C18 -

Frantziako haritzei erresistentzia-klasea esleitzea

1, 2 eta 3 izeneko hiru klase bisualetan oinarrituta, honako klase erresistente hauei esleitu zaizkie Frantziako haritzak:

14. taula: Klase erresistenteak eta klase bisualak Frantziako haritz-zurerako

ESPEZIEA KALITATE KLASEA
1 2 3
Haritz frantsesa
(Quercus robur eta Quercus petraea)

D30

D24 D18