Espainiako koniferoen zura (UNE 56544)

Espainiako konifero-zuretarako hiru klase bisual ezarri dira, eta, UNE EN 56544 arauak ezartzen duenez, bi 70 mm-ko edo hori baino gutxiagoko lodiera duten piezetarako, ME-1 eta ME-2 izeneko piezetarako alegia (ME siglek, gaztelaniaz, madera estructural, hau da, egitura-zura esan nahi dute), eta beste bat, MEG izenekoa (Madera estructural de grandes escuadrías edo eskuairalde handiko egitura-zura), 70 mm baino lodiera handiagoko piezetarako. Klase bisual bakoitzerako onartzen diren ezaugarriak, berriz, 1. eta 2. tauletan zehaztu dira.

1. taula: b ≤ 70 mm-ko lodiera duten Espainiako konifero-zurezko piezak sailkatzeko zehaztapenak.

Kalitate-irizpideak ME-1 ME-2
Aurpegiaren gaineko adabegien diametroa (h)  d ≤ 1/5 "h"  d ≤ 1/2 "h"
Adabegien diametroa bizkarrean (b)  d ≤ 1/2 "b" eta d ≤ 30 mm  d ≤ 2/3 "b"
Haziera-eraztunen gehieneko zabalera (1) Pinu gorria  ≤ 4 mm Ez du mugarik
Larizio pinua  ≤ 5 mm
Pinu galiziarra eta pinaster pinua  ≤ 8 mm
Intsinis edo radiata pinua  ≤ 10 mm
Pitzatuak Lehortzekoak (2,3)  f ≤ 2/5  f ≤ 3/5
Lehortze-pitzatuak soilik hartuko dira kontuan honako dimentsio hauetako txikiena baino luzera handiagoa badute: piezaren luzeraren 1/4 eta 1 metro
Tipulak, izpia, izozketa eta eraistea Ez daude baimenduta
Erretxina-poltsak eta azalartea 1,5 "h" baino luzera txikiagoa badute onartzen dira
Konpresio-zura Onargarria piezaren sekzioaren edo kanpoko azaleraren 1/5ean Onargarria piezaren sekzioaren edo kanpoko azaleraren 2/5etan
Zuntzaren desbideratzea 1:10 (% 10) 1:6 (% 16.7)
Gemak Luzera  ≤ 1/4 "L"  ≤ 1/3 "L"
Zabalera eta lodiera  g ≤ 1/4  g ≤ 1/3
Muina (1) Onartua
Ez da onartzen hezean sailkatzen bada
Onartua
Aldaketa biologikoak Mihura (V. album), usteltzea eta intsektu xilofagoek egindako galeriak Ez da onartzen
Urdinxka Onartzen dira
Gehieneko deformazioak (2,4) Aurpegiko kurbadura 10 mm (2 m-ko luzerarako) 20 mm (2 m-ko luzerarako)
Bizkarraren kurbadura 8 mm (2 m-ko luzerarako) 12 mm (2 m-ko luzerarako)
Kopadura 1 mm (25 mm "h"-ko) (2 m-ko luzerarako), hau da ≤ "h"/25 2 mm (25 mm "h"-ko) (2 m-ko luzerarako), hau da ≤ 2"h"/25
Bihurritzea edo biribiltzea Ez du mugarik Ez du mugarik

1) Irizpide horiek hezean merkaturatzeko besterik ez dira aintzat hartzen.

2) Ezaugarri horiek ez dira aintzat hartzen sailkapena hezean egiten denean.

3) % 20ko hezetasunari dagozkio.

4) Deformazio handiagoak onar daitezke, baldin eta eraikuntzaren egonkortasunari eragiten ez badiote (muntaia-fasean zuzendu daitezkeelako), eta horri buruz hornitzailearen eta bezeroaren artean berariazko adostasuna badago.

2. taula: b > 70 mm-ko lodiera duten Espainiako konifero-zurezko piezak sailkatzeko zehaztapenak.

Kalitate-irizpideak MEG
Aurpegiaren gaineko adabegien diametroa (h) d ≤ 2/3 "h"
Adabegien diametroa bizkarrean (b) d ≤ 2/3 "b"
Haziera-eraztunen gehieneko zabalera (1) Pinu gorria Ez du mugarik
Larizio pinua
Pinu galiziarra eta pinaster pinua
Intsinis edo radiata pinua
Pitzatuak Lehortzekoak (2,3) f ≤ 3/5
Lehortze-pitzatuak soilik hartuko dira kontuan honako dimentsio hauetako txikiena baino luzera handiagoa badute: piezaren luzeraren 1/4 eta 1 metro
Tipulak, izpia, izozketa eta eraistea Ez daude baimenduta
Erretxina-poltsak eta azalartea 1,5 "h" baino luzera txikiagoa badute onartzen dira
Konpresio-zura Onargarria piezaren sekzioaren edo kanpoko azaleraren 2/5etan
Zuntzaren desbideratzea 1:6 (% 16.7)
Gemak Luzera ≤ 1/3 "L"
Zabalera eta lodiera g ≤ 1/3
Muina (1) Onartua
Aldaketa biologikoak Mihura (V. album), usteltzea eta intsektu xilofagoek egindako galeriak Ez da onartzen
Urdinxka Onartzen dira
Gehieneko deformazioak (2,4,5) Aurpegiko kurbadura 20 (10) mm (2 m-ko luzerarako)
Bizkarraren kurbadura 12 (8) mm (2 m-ko luzerarako)
Kopadura 2 (1) mm (25 mm "h"-ko) (2 m-ko luzerarako)
Bihurritzea edo biribiltzea Ez du mugarik

1) Irizpide horiek hezean merkaturatzeko besterik ez dira aintzat hartzen.

2) Ezaugarri horiek ez dira aintzat hartzen sailkapena hezean egiten denean.

3) % 20ko hezetasunari dagozkio.

4) Deformazio handiagoak onar daitezke; baldin eta eraikuntzaren egonkortasunari eragiten ez badiote (muntaia-fasean zuzendu daitezkeelako), eta horri buruz hornitzailearen eta bezeroaren artean berariazko adostasuna badago.

5) Parentesi artean adierazitako eskakizun handieneko balioak hartzen dira MEG kalitateak C18 baino klase erresistente handiagoa ematen duenean.

Hezean sailkatu eta merkaturatutako zuraren erosleak gehiegizko deformazioen ondoriozko lerma handiak izan ez ditzan, horiek lehen kalitatean (ME-1) mugatzeko zeharkako modu bat ezarri da. Horretarako, sailkatzaileak muinaren presentziari eta haziera-eraztunaren gehieneko tamainari dagozkien zehaztapenak aplikatu beharko ditu; hartara, piezetan dagoen zur gaztearen kantitatea mugatuko litzateke, hau da, lehortzean izaten diren deformazio gehienen arrazoi nagusia mugatuko litzateke. Hortaz, gehieneko eraztun-tamainaren eta muin-presentziaren ondoriozko zehaztapenak zura hezean sailkatu eta merkaturatzen bada soilik kontuan hartuko dira; eta pitzatuak eta deformazioak sailkapen hori lehorrean egiten bada hartuko dira kontuan.

ME-1, ME-2 eta MEG izeneko hiru klase bisualetan oinarrituta, honako klase erresistente hauei esleitu zaizkie Frantziako haritzak:

3. taula:klase erresistenteak espeziearen arabera eta klase bisualak Espainiako koniferoen zuretarako.

Espezieak Kalitate-klasea
ME-1 ME-2 MEG
Intsinis pinua
(Pinus radiata D.Don)
C24 C18 Argitaratzeke
Pinu galiziarra eta mesetako pinaster pinua
(Pinus pinaster Ait.)
C24 C18 -
Pinu gorria
(Pinus silvestris L.)
C27 C18 C22
Larizio pinua
(Pinus nigra Arn. Var. Salmannii)
C30 C18 C22