Espainian jatorria duten hostozabalen zura (UNE 56546)

Espainiako konifero-zuretarako klase bisual bat ezartzen da, UNE EN 56546, MEF arauak ezartzen duenez (MEF siglek hostozabalen egitura-zura esan nahi dute), gehienez 60 mm x 200 mm-ko sekzioa (b ≤ 60 mm eta h ≤ 200 mm) duten piezetarako.

4. taula: Espainian jatorria duten eukaliptozko (Eucaliptus globulus Labill) piezak sailkatzeko zehaztapenak (b  60 mm eta h  200 mm).

Kalitate-irizpideak MEG
Aurpegiaren gaineko adabegien diametroa (h) d ≤ 1/3 "h"
Adabegien diametroa alboan (b) d ≤ 1/2 "b"
Pitzatuak Lehortzekoak (1,2) Alderik aldeko buruko pitzatuak L (luzera) ≤ 1/2 "b"
Gainerakoa F (sakonera) ≤ 1/2 "b"
Tipulak, izpia, izozketa eta eraistea Ez daude baimenduta
Tipulak Ez daude baimenduta
Trakzio-zura Onargarria piezaren sekzioaren edo kanpoko azaleraren 1/5ean
Zuntzaren desbideratzea 1:10 (% 10)
Gemak Luzera ≤ 1/4 "L"
Zabalera eta lodiera g ≤ 1/4
Muina (1) Ez dago baimenduta
Aldaketa biologikoak Usteltzea Ez da onartzen
Intsektu xilofagoak Ez da eraso aktiborik onartzen. Eraso ez-aktiboen kasuan, 2 mm arteko diametroko zulo isolatuak onartuko dira
Gehieneko deformazioak (1,3) Aurpegiko kurbadura 10 mm (2 m-ko luzerarako)
Alboaren kurbadura 8 mm (2 m-ko luzerarako)
Kopadura 1 mm (25 mm "h"-ko) (2 m-ko luzerarako), hau da, ≤ "h"/25
Bihurritzea edo biribiltzea Sin limitación

1) Irizpide horiek hezean merkaturatzeko besterik ez dira aintzat hartzen.

2) % 20ko hezetasun-edukiari dagokionez. Ez dira kontuan hartuko honako bi hauen dimentsio txikienetik beherako luzera duten pitzatuak: Piezaren luzeraren 1/4 eta 1 m.

3) % 20ko hezetasun-edukiari dagokionez. Deformazio handiagoak har daitezke; baldin eta eraikuntzaren egonkortasunari eragiten ez badiote (muntaia-fasean zuzendu daitezkeelako), eta horri buruz hornitzailearen eta bezeroaren artean adostasuna badago.

Klase bisual bakarrean oinarrituta (MEF), espeziearen arabera, klase erresistentea honela esleituko da:

5. taula: klase erresistenteak espeziearen eta klase bisualaren arabera, Espainian jatorria duten hostozabalen zuretarako.

ESPEZIEAK KLASE BISUALA
MEF
Eukaliptoa
(Eucaliptus globulus Labill.)
D40

Hezean sailkatu eta merkaturatutako zuraren erosleak gehiegizko deformazioen ondoriozko lerma handiak izan ez ditzan, horiek mugatzeko zeharkako modu bat ezarri da. Horretarako, sailkatzaileak muin-presentziaren eta haziera-eraztunaren gehieneko tamainaren ondoriozko zehaztapenak aplikatu beharko ditu. Hortaz, gehieneko eraztun-tamainaren eta muin-presentziaren ondoriozko zehaztapenak zura hezean sailkatu eta merkaturatzen bada soilik kontuan hartuko dira; eta pitzatuak eta deformazioak sailkapen hori lehorrean egiten bada hartuko dira kontuan.