Gemak

Enbor batzuek izaten dituzten deformazioak dira, enborrak mekanizatutakoan habeetan geratzen direnak. Habeek gemaren bat badute, ertzen bat biribilduta edukitzen dute. Luzetara eta zeharka ebaluatzen dira gemak, eta emaitzarik txarrena hartzen da aintzat.
Luzetarako ebaluazioa 
 
Zeharkako ebaluazioa