Arriskuaren identifikazioa

ARRISKU MAILAK
PROBABILITATEA ONDORIOAK
TXIKIA ERTAINA HANDIA
TXIKIA A. HUTSALA A. ONARGARRIA A. TXIKIA
ERTAINA A. ONARGARRIA A. TXIKIA A. HANDIA
HANDIA A. TXIKIA A. HANDIA A. ONARTEZINA

Arriskua identifikatzeak -matrizen horren edo beste baten bidez-, arriskua garbi ikusteko aukera ere ematen digu; horri esker, izan lezakeen larritasunaz jabe gaitezke, betiere pertsonei eragin diezazkiekeen kalteen eta agertzeko probabilitatearen arabera.

Legeak onartzen ez dituen jarduerak arrisku onartezinezkotzat hartuko dira.