Douglas izeizko habeak begiz sailkatzea

Begizko sailkapena - herenak markatzea ikus bideoa
Sekziorik okerrena adabegien diametroen arabera ikus bideoa
Adabegirik okerrena aurpegian ikus bideoa
Adabegirik okerrena ertzean ikus bideoa
Adabegiak erdiko herenean ikus bideoa
Gemen neurria ikus bideoa
Pitzatuen neurria ikus bideoa
Zuntzaren desbideratzea ikus bideoa
Zurgiharraren eta zurgizenaren estimazioa ikus bideoa
Haziera-eraztunak neurtzea ikus bideoa
Pitzatuak eta gemak erdiko herenean ikus bideoa
Kurbadura zehaztea ikus bideoa