Eranskina: Douglas izeiaren zura ezaugarritzeko prozesuaren argazkiak

1. argazkia: Douglas izeiko habeak, buruan identifikatuta daudenak. Cesefor zentroko parkean biltegiratutako piezak

2. argazkia: Egokitze-ganberak sartutako piezak

3. argazkia: Zurezko piezen hezetasuna neurtzea eta kontrolatzea

4. argazkia: Soinu-uhinek zeharkatzeko behar duten denbora neurtzea (lehen metodo ez-suntsigarria)

5. argazkia: Erresonantzia-maiztasuna neurtzea (bigarren metodo ez-suntsigarria)

6. argazkia: Berezitasunak neurtzea

7. argazkia: Makurdura-saiakuntza

8. argazkia: Elastikotasun lokaleko modulua neurtzeko desplazamendu-sentsorea

9. argazkia: Saiakuntza egindako pieza baten haustura-puntua

10. argazkia: Hezetasuna eta dentsitatea lortzeko saiakuntza egindako pieza batetik lortutako xafla.