Luparekin, antzematen al dira poroak zeharkako ebakiduran?


OHARRA: Erantzunen aukerak lupa baten bidez (x10 edo x20 handitze gutxi gorabehera) hartu dira kontuan zeharkako ebakiduran.

POROA: Poroa deitzen zaio zuraren zeharkako ebakiduran antzeman daitekeen edozein zulo txikiri, bereizi gabe erretxina-arteka bat (koniferoetan berezkoa) ala hodi bat (hostozabaletan berezkoa) den.