Terminoak eta definizioak

Hezetasun-edukia: Zuraren barnean hartutako ur-masa, duen masa anhidroarekiko ehunekoan adierazia.